محصولات و خدمات

هاپر چرخ دار 600 کیلو میکرون توزین microntowzin

هاپر چرخ دار 600 کیلو میکرون توزین microntowzin

20,000,000 - 24,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

توزین مخزن (batching) اتوماتیک تا هفت خط فرمان

توزین مخزن (batching) اتوماتیک تا هفت خط فرمان

50,000,000 - 120,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

باسکول تمام بتن داخل گود میکرون توزین

باسکول تمام بتن داخل گود میکرون توزین

280,000,000 - 900,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

باسکول فلز بتن داخل گود میکرون توزین microntowzin

باسکول فلز بتن داخل گود میکرون توزین microntowzin

600,000,000 - 1,800,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

باسکول تمام بتن روی سطح میکرون توزین

باسکول تمام بتن روی سطح میکرون توزین

280,000,000 - 900,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

هاپر چرخ دار 300 کیلو میکرون توزین microntowzin

هاپر چرخ دار 300 کیلو میکرون توزین microntowzin

52,000,000 - 73,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

باسکول تمام فلز داخل گود میکرون توزین microntowzin

باسکول تمام فلز داخل گود میکرون توزین microntowzin

600,000,000 - 2,200,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

باسکول تمام فلز روی سطح میکرون توزین microntowzin

باسکول تمام فلز روی سطح میکرون توزین microntowzin

600,000,000 - 2,200,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

هاپر چرخ دار 1000 کیلو میکرون توزین microntowzin

هاپر چرخ دار 1000 کیلو میکرون توزین microntowzin

85,000,000 - 120,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

باسکول فلز بتن روی سطح میکرون توزین microntowzin

باسکول فلز بتن روی سطح میکرون توزین microntowzin

600,000,000 - 1,800,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد